Description of Image.

  

  

  

 

 

 

Historie

  Začátky našeho klubu sahají do období těsně po druhé
  světové válce, kdy nadšenci pro sportovní kulečník
  se začínají scházet v restauraci „AVION“,   kde měli
  rezervovaný kulečníkový  stůl a začínali trénovat technické
  disciplíny.

  Samotný klub byl založen v roce 1958 a jeho prvním
  předsedou byl pan Josef Vorlíček. Od roku 1961 začalo nově
  vytvořené družstvo ve složení pánové Arnošt Kvasnica, Jaroslav
  Korejs
, Josef Libař a Rudolf Kancner hrát sportovní soutěže.

  Od roku 1962 se tito nadšenci pustili do organizace na tehdejší
dobu prestižního turnaje „VELKÁ CENA OSVOBOZENÍ“, kde byli zváni nejlepší hráči. Turnaj se hrál v „malém“
a posléze ve „velkém“ kádru, samozřejmě na malých stolech plných 23 let.  Mezi tím jsme získali prostory
v bývalém hotelu v „Drátovnách“ , kde jsme se museli stěhovat celkem třikrát. Protože organizace těchto
turnajů byla velice dobrá, byli jsme v roce 1965 pověřeni uspořádáním mistrovství republiky v kádru,
kde svůj první titul získal Zoltán Kováč, pozdější mnohonásobný Mistr republiky, účastník mistrovství Evropy
a nestor českého kulečníku. Protože organizace těchto klání byla bezchybná, pořádal bohumínský oddíl ještě
další tři mistrovství republiky. Po roce 1989 nám byly městem Bohumínem přiděleny prostory v bývalých
kasárnách, kde jsme působili do roku 1997. V tomto roce hrálo naše družstvo 2. ligu ve složení pánové
Oslizlok, Janečko, Jendryštík a Andrejovský Jan.

Téhož roku se po delší pauze vrátil bohumínský odchovanec, v té době již několikanásobný mistr republiky,
účastník mistrovství světa a mistrovství Evropy, pan Miroslav Andrejovský. Jeho aktivity pro získání sponzorů
a prostor pro vybudování důstojnějšího stánku pro tento krásný sport slavní úspěchy. Díky našemu městu,
které nám poskytlo za symbolickou cenu nebytové prostory v Domu Služeb, řadě velkých i malých sponzorů
a nezměrnému úsilí Mirka Andrejovského a dalších členů oddílu se nám podařilo vybudovat jednu z nejkrásnějších
heren v naší republice. Naše družstvo postoupilo ve složení Miroslav Andrejovský, Václav Majewski, Heřman
Onderka
a ing. Jindřich Hyšperský do 1. ligy a „B“ družstvo bojovalo  ve 2. lize. V roce 2000 tuto soutěž
vyhrálo
a v závěrečných finálových zápasech s převahou získalo první titul mistrů republiky pro město Bohumín.
Ve stejném roce jsme se pustili do organizace mistrovství republiky v kádru 52/2. Vše bylo perfektně organizačně
zajištěno a jako poděkování všem sponzorům a našemu městu, dosáhli bohumínští hráči dvojnásobného úspěchu,
kdy se pánové  Onderka a Andrejovský umístili na prvních dvou místech.

A tak se začala psát novodobá historie našeho oddílu. Po roce 2000 v našem klubu hráli Miroslav  Andrejovský,
Honza Musil, Marek Salga a ing. Jindřich Hyšperský. V tomto složení získali další dva tituly mistrů republiky
v soutěži družstev
a stali se tak nejúspěšnější oddílem na malém stole. V soutěžích jednotlivců od roku 1997
získal v soutěžích jednotlivců p. Miroslav Andrejovský 7 titulů v technických disciplínách na malém stole
.

V návaznosti na velmi zdařilou organizaci mistrovství republiky v kádru 52/2
v roce 2000 a s pomocí generálního sponzora, firmy NIR, se zrodil nápad
uspořádat divácky velmi atraktivní turnaj za účasti české špičky sportovního
kulečníku pod názvem „LONGONI CUP (Turnaj mistrů města Bohumína),,.
A tak vedle neobvyklé kombinace každého zápasu (hraje se zkrácená partie
v kádru
, jednobandu a trojbandu), přibyla i podmínka , že turnaje se smí
zúčastnit pouze mistři republiky.

Hned v prvním ročníku se nám podařilo obsadit absolutní špičku karambolu, včetně dvou juniorských mistrů Evropy
pánů Marka Fause a Slávka Tautermana. Díky perfektnímu zajištění po stránce sponzorské i organizační se na tento
turnaj těší nejen nejlepší hráči karambolu, kteří byli pozvání, ale také velmi početné divácké publikum.
Turnaj je přenášen on-line internetovým streamem, lokální televizí, tak ve zkrácené verzi Českou televizí.
Jeho publicita je zajištěna také v regionálním a celostátním tisku.

V roce 2021 budeme pořádat již 18. ročník Turnaje mistrů, jenž nově nese název Turnaj mistrů o pohár města Bohumína.